Et lån uten sikkerhet bidrar til at du får en større økonomisk frihet. Du kan enkelt sammenligne forbrukslån på side som feks. https://www.forbrukslån.no. Slik ser du hvilket lån som passer deg og dine behov best. Det viktigste er å vurdere de totale lånebetingelsene, før du bestemmer deg for hvilket lån som passer. Du bør da sammenligne både renter og avdrag som tilbys hos de ulike lånetilbyderne. Det beste med å ta opp et lån til forbruk, er at du kan benytte pengene til hva du selv ønsker. I tillegg kan du innfri dyre smålån og kredittkort, slik at du kun har én faktura å forholde deg til i måneden.

Få bedre kontroll

Dersom du har tatt opp dyre smålån, kan forbrukslån være et godt alternativ. I stedet for å forholde deg til flere månedlige fakturaer, kan du samle alt i én. Slik får du bedre kontroll på din økonomi. Om du ikke skal innfri smålån og kredittkort, kan du benytte pengene til det du selv ønsker. Det kreves ingen form for sikkerhet for at lånet skal innvilges. Det kreves derimot at du er over 18 år. I tillegg bør du kunne vise til en minimumsinntekt for å få godkjent lånesøknaden.

Lån penger til oppussing av boligen

Det er ikke alltid like enkelt å ta seg råd til å pusse opp boligen sin. Det er derfor mange som velger å ta opp lån til forbruk. Dette gjøres før eventuelle utbedringer av boligen skal påbegynnes. Det anbefales at du setter opp et budsjett. Slik kan du kalkulere hvor mye du trenger å låne. Du vil slik også kunne beregne hvor mye du kan betale i månedlige avdrag. Før du søker om usikret lån, bør du benytte deg av en lånekalkulator. Disse finnes ofte på lånetilbyderens nettside. Her vil du få en god pekepinn på hvilket lånebeløp som passer for deg.

Du velger selv hvor stort lånebeløp du ønsker å låne. De fleste lån til forbruk har en grense på inntil 500 000 kroner. De månedlige avdragene vil påvirkes av både lånebeløp og rentesats. Det er derfor viktig at du selv finner ut hvor store avdrag du kan betale i måneden. Selve låneprosessen er både rask og enkel. Dette skyldes at du kan fylle ut lånesøknaden på nett. Du må i tillegg kunne dokumentere din inntekt. Det vil bli foretatt en kredittsjekk før søknaden blir innvilget. Dette er for å undersøke om du har betalingsanmerkninger. På denne måten er banken sikker på at du kan betjene de månedlige avdragene.

Forbrukslån er rimeligere enn andre usikrede lån

Det finnes flere alternativer for deg som har behov for å låne penger. Du kan benytte kredittkort, om du har dette tilgjengelig. Her er det viktig at du overholder innbetalingsfristen. Hvis ikke starter rentene å løpe. Som regel begynner ikke disse før rundt 40 dager etter at du benyttet kortet. Dersom du nedbetaler hele det utestående beløpet, vil du slippe renter. Etter dette, begynner de høye rentene å påvirke den utestående saldoen. Hvis du ikke klarer å innfri hele kredittkortet innen rimelig tid, kan dette derfor bli en dyr erfaring. Det kan da være smart å vurdere et forbrukslån i stedet.

Dersom du har mange smålån, kan det lønne seg å gå gjennom hvor mye du betaler i måneden. Ved å summere alle smålån og kredittkort, får du et overslag over månedlige avdrag. Du bør også undersøke både nedbetalingstid og rentesats. Dette for å kunne vurdere om et lån til forbruk kan tilby bedre lånebetingelser. Som regel er det ikke vanskelig å finne frem til aktuelle lånetilbydere. Det annonseres kontinuerlig i aviser, som eksempelvis Adresseavisen. Du kan også søke på Internett, etter en oversikt over de ulike lånene som er tilgjengelig i Norge.

  • Husk å betale alle avdrag innen tidsfristen
  • Bruk en lånekalkulator for bedre oversikt

Mellomfinansiering i forbindelse med boligkjøp

Det finnes mange grunner til å søke om lån til forbruk. Du kan i utgangspunktet bruke pengene til det du selv ønsker. Du behøver ikke redegjøre for hva du skal bruke lånebeløpet til i lånesøknaden. Derimot vil dette være aktuelt om du skal innfri smålån og kredittkort. Da kan du oppgi kontonummer og det gjenstående beløpet. Slik vil lånetilbyderen kunne betale inn dette. På denne måten slipper du å styre med arbeidet, i forbindelse med innfrielse av smålån og kredittkort. Mange velger å ta opp usikret lån når de skal få innvilget lån til bolig. Dette kan være aktuelt om du behøver mellomfinansiering før du mottar boliglånet.

Mellomfinansiering

Det kan bli aktuelt å søke mellomfinansiering dersom du er på boligjakt. Spesielt når du har funnet drømmeboligen. Dersom du ikke har solgt boligen du eier, kan det være aktuelt å spørre banken om et lån. Slik kan du ha to boliger samtidig. Du vil da få tilbud om et kortsiktig lån, med gode lånebetingelser. Du kan eksempelvis velge å kun betale renter i en periode. Slik blir ikke de månedlige avdragene for høye. På denne måten vil du kunne innfri ditt gamle boliglån og mellomfinansieringen, når det nye boliglånet blir innvilget. Dette da mellomfinansieringen sannsynligvis vil bli lagt inn i det nye boliglånet.

Få en oversikt over de ulike lånebetingelsene

Det er lurt å sette seg inn i de ulike alternativene. Gjør dette før du søker om lån til forbruk. Det er viktig at du forstår de mange begrepene som benyttes i denne sammenhengen. Dersom du er usikker, kan du lese om renter og andre viktige betegnelser på Wikipedia. Her finnes gode forklaringer for hva effektiv rente og nominell rente er. Du bør også sette deg inn i hva avdrag og terminbeløp betyr. Her i forbindelse med lån uten sikkerhet. Du kan finne fram til hva de ulike lånebetingelsene annuitetslån og serielån tilsier. De fleste låneaktører tilbyr annuitetslån i dag. Der er de månedlige avdragene er like store hver måned.

Få en oversikt over egne månedlige utgifter

Tenk deg nøye om før du søker om et lån uten sikkerhet. Du bør først danne deg en oversikt over dine månedlige utgifter. Dette bør stå i samsvar med din inntekt. Dersom du har kontroll over dette, kan du med fordel se om noen av dine andre lån kan refinansieres. Du vil da få mer å bruke i måneden. Bruk en lånekalkulator for å finne det beste låne for din situasjon. Ved å ha god oversikt, kan du unngå å havne i en økonomisk krise.