Behovet for et forbrukslån kan oppstå av forskjellige grunner. Det kan være alt fra uforutsette utgifter, til investeringsøyemed. Dine ulike behov knyttet til lånet, kan være for eksempel grad av fleksibilitet, nedbetalingstid, lånesum, og hvor raskt lånet utbetales. Felles for alle er ønsket om best mulig rentesats, for å oppnå lavest mulig kostnader i nedbetalingsperioden. Optimalt sett, vil renten settes der både du og banken anser avtalen som fornuftig. Det ideelle lånet kan defineres som lånet der begge parter er komfortable med risiko, nedbetalingstid, og andre betingelser.

Fellesnevnere for lån uten sikkerhet

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Forskere anslår at gjeld uten sikkerhet er et problem for rundt 11 % av befolkningen. Regjeringen har innført et gjeldsregister, der bankene får innsyn i din allerede eksisterende gjeld. Det vil derfor være vanskeligere å låne over evne. Sannsynligheten er høyere for at du slik skal kunne betjene dine utdelte lån. Dersom du godkjennes, vil du kunne bli godkjent i flere banker. Dermed får du muligheten til å kunne foreta en grundig sammenligning av tilbud, for å oppnå best betingelser for deg.

Det finnes ulike typer lån uten sikkerhet, og de har alle ulike fordeler og ulemper. Et tradisjonelt forbrukslån gir liten fleksibilitet. Dette sørger derimot for en jevn nedbetaling, med en fastsatt slutt. Et kredittlån vil motsatt ha høy grad av fleksibilitet for uttak og innskudd av penger, avhengig av behov. Dette kan likevel bli en langsiktig affære. Det er dine individuelle behov som danner grunnlag for hvilken låneform som er ideell for deg. Det rimeligste alternativet vil avhenge av ulike faktorer. Deriblant lånesum, rente, lengden på nedbetalingsperioden, og øvrige fordeler. Vg.no tilbyr kalkulatorer for å undersøke dette nærmere.

  • Avklar hvilke fordeler som er av mest personlig verdi for deg
  • Ha et reelt forhold til hvilken rente som rimelig, basert på lånetype, betalingsevne og historikk

Hvilken rente bør brukes til sammenligning

Den nominelle renten er normalt oppgitt i årlig rente. Den viser hvilken rente lånet har, før andre kostnader er lagt til. Den er en form for leiekostnad for pengene. Den nominelle renten varierer etter hvor høy risiko banken forbinder med hver enkelt låneavtale. Risiko settes på bakgrunn av blant annet dine inntekter og utgifter, og eventuelle betalingsanmerkninger. Om banken mottar sikkerhet i dine verdier, og den totale kostnaden på øvrige lån vurderes også. Jo tryggere banken vurderer avtalen, dess lavere rente får du. Renten vil bli lavere basert på din betalingsevne, eller ved en eventuell sikkerhet.

Den effektive renten beskriver de totale kostnadene forbundet med lånet. Et lån kan ha store variasjoner mellom nominell rente og effektiv rente. Dette da merkostnader som etablerings- og månedsgebyrer påvirker lånets totalkostnad. Jo lenger periode et lån strekker seg over, dess høyere vil månedsgebyrene være. Et lån med lav nominell rente, men høye etablerings- og månedsgebyr, kan vise seg å være dyrere enn omvendt situasjon. Bruk derfor alltid den effektive renten som grunnlag ved sammenligning av ulike lånetilbud. Vær også bevisst på andre fordeler og ulemper inkludert i tilbudet.

Flere muligheter for å finne beste forbrukslån rente

Ulike banker har ulike fordeler knyttet til sine lån. Disse fordelene kan for eksempel være at du får utbetalt lånet raskt, eller en rentefri oppstartsperiode. Lave rentekostnader kan også være en av de tilbudte fordelene. I enkelte tilfeller krever banken at du har lønns- og brukskonto hos dem, dersom du skal etablere lån. Undersøk hvilke betingelser bankene har på andre områder. Lånets totalkostnad kan endres, om du velger å bli totalkunde. Slik vil du også kunne øke din forhandlingsmakt, da banken vil tape mer om du bytter bank. Det kan også være lønnsomt å undersøke utenfor sitt lokalområde.

I det store utvalget av låneaktører på nett, kan det være vanskelig og tidkrevende å finne den beste renten. Om bankene registrerer via gjeldsregister at du har økonomisk robusthet til å kunne ta opp mer forbrukslån, er mulighetene mange. Om arbeidet med å lete frem beste rente føles uoverkommelig, kan sammenligningstjenester være en god hjelp. Slik kan du legge inn ønsket lånesum. Bankene vil deretter vise tilbud og betingelser som du kan sammenligne. Husk å sammenligne den effektive renten, da denne vil inkludere alle andre kostnader i tillegg til renten.

Bruk den effektive for beste sammenligning
Bruk sammenligningstjenester for bedre oversikt

Bankenes oppgitte renter

Renten bankene oppgir i reklamer og på informasjonssider, er den gjennomsnittlige renten disse kan tilby. Dette betyr at enkelte kunder får høyere rente, og andre får lavere rente. Dette avhenger av bankens vurdering av risiko. Det vil derfor være misvisende om du bruker denne renten for å sammenligne med andre lån. Renten er individuell, og du kan ikke kjenne til denne før du har vært i dialog med banken. Eventuelt fått hjelp til dette via en sammenligningstjeneste. Det er derfor ingen grunn til å avskrive en bank, basert på renten de går ut med.

Flere banker og andre nettsider tilbyr lånekalkulator. Denne kan regne ut lånets totalkostnad basert på nominell rente, etablerings- og månedsgebyr. Eventuelt andre kostnader forbundet med lånet inkluderes også i denne. Du kan selv legge inn verdier i disse kalkulatorene for å undersøke for eksempel total lånekostnad. Hvor lav renten må være, for å oppnå en gitt maksimal månedskostnad over en viss nedbetalingstid, eller for å se hvor mye gebyrene påvirker den effektive renten. Prøv deg fram med en av disse kalkulatorene. Slik blir du bedre kjent med forskjellene på nominell rente og effektiv rente. I tillegg hvor stort utslag betalingstid har på totalkostnaden.

  • Be om tilbud for å få den reelle renten banken kan tilby
  • Bruk lånekalkulator for å bli kjent med systemet for rente- og totalkostnad

Dine muligheter og forventninger

Samlet norsk forbruksgjeld er på mer enn 117 milliarder kroner. Det er spesielt unge som opplever forbruksgjelden som problematisk. Dette kan videre resultere i alvorlige økonomiske vansker, stress, og familiære problemer. Aftenposten viser til en undersøkelse utført av YouGov som avdekker at økonomiske problemer hos studenter påvirker skoleresultatene. Det kan alltid oppstå uforutsette utgifter. Det vil derfor alltid være klokt med en bufferkonto. Evnen til å spare opp en buffer er ikke nødvendigvis avhengig av inntekt, men av inntekter versus kostnader.

Oppsummering

Et forbrukslån kan være lønnsomt. Slik kan du låne for å spare fremtidige kostnader, eller øke fremtidige inntekter. Dette kan være lån til oppussing av bolig for økt salgspris, eller akutt bilreparasjon. Lån, renter og betingelser vurderes individuelt etter dine behov. Det er dermed ikke mulig å definere ett lån eller én bank som best. Sammenlign derfor ulike tilbud. Undersøk også alltid den effektive renten. Det er denne som viser lånets totalkostnad.